Kontakt:

Szkoła Podstawowa

w Rydzowie 

Rydzów 33

39-300 Mielec

Telefon:

(17) 5812544

E-mail: 

szkolarydzow@wp.pl

 


 

"Jedynie prawdziwy człowiek

zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca

wyciągnie doń pomocną dłoń."

 

JAN  PAWEŁ II

 

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzowie bardzo serdecznie dziękują Pani Annie Czerkies, wieloletniemu dyrektorowi za serce, pamięć i wsparcie.

 

 

 

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest

 

realizacja naszych celów i zamierzeń. W imieniu naszej

 

placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką

 

wdzięczność Pani Dorocie Guzda oraz Stowarzyszeniu

 

„Futuris” za wspieranie inicjatyw związanych z edukacją

 

oraz funkcjonowaniem szkoły, pomoc w organizowaniu

 

imprez szkolnych i środowiskowych.

 

 

 

 

Firma ,,ROB-BUD” Robert Guzda

 

Sfinansowanie i wykonanie podbudowy pod plac zabaw.

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzowie składają serdeczne podziękowanie Stowarzyszeniu FUTURIS za umożliwienie udziału 19 uczniów  w konkursie polonistycznym. Dzięki Państwa ofiarności nauka i praca w naszej szkole staje się przyjemniejsza, możemy osiągać wysokie wyniki w nauce oraz odnosić sukcesy
w konkursach.
Dziękujemy wszystkim  Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły - pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.

 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej w Rydzowie

serdecznie dziękują

 

                           Panu Adamowi Krakowskiemu

 

    za zaangażowanie i  bezinteresowne prace na rzecz szkoły, które  w istotny sposób wpływają na podwyższenie jakości pracy naszej placówki.

 

 

 

Szkoła Ratownictwa Medycznego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

 

 

 

Wśród przyjaciół Szkoły Podstawowej w Rydzowie są również Rodzice dzieci uczących się w naszej szkole, którzy swoim zaangażowaniem
i determinacją każdego dnia dają swoim dzieciom najlepszy przykład aktywnej postawy rodzicielskiej. Grono pedagogiczne ma przyjemność współpracować z osobami, którym nieobojętny jest rozwój duchowy, intelektualny i społeczny ich dzieci.

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi."

Św. Jan Paweł IIDyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej w Rydzowie

serdecznie dziękują


Pani Beacie Żmuda - właścicielowi Zajazdu Folwark


oraz


Panu Piotrowi Motyl z Zakładu Mięsnego Mirosław Zając


za bezinteresowną pomoc, życzliwość

i ofiarność okazaną Naszej Szkole.


Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli,

możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.

Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje
i pomoże naszym uczniom.