Kontakt:

Szkoła Podstawowa

w Rydzowie 

Rydzów 33

39-300 Mielec

Telefon:

(17) 5812544

E-mail: 

szkolarydzow@wp.pl

 


mgr Urszula Aleksiej - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

 

mgr Agnieszka Bajor- nauczyciel matematyki, techniki i informatyki, oligofrenopedagog  

 

ks. mgr Wojciech Brożek - nauczyciel religii

 

mgr Jacek Czerkies - nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Agnieszka Gruszecka - nauczyciel historii i geografii

       

mgr Hiacynta Jamróz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca w świetlicy

 

mgr Teresa Kopacz- nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawca w świetlicy

 

mgr Małgorzata Mika - Kupiec - nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Maria Miodunka - Kobierniknauczyciel języka angielskiego w zakresie języka ogólnego i biznesowego, tłumacz zwykły (nauczyciel na urlopie)

 

mgr Agnieszka Oszczudłowska - nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr Waldemar Ozga - nauczyciel muzyki

 

mgr Alina Pogoda- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

 

mgr Patrycja Prokopiuk - nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Bogusława Skowron - nauczyciel fizyki

 

mgr Małgorzata Śmist - nauczyciel języka polskiego

 

mgr Małgorzata Wiech - nauczyciel plastyki, wychowawca w świetlicy

 

mgr Anna Wnuk- nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz (nauczyciel na urlopie)

 

mgr Renata Wójcik- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

 

mgr Marta Zalot - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, chemii, przyrody, wychowawca w świetlicy